top of page

הנגשה

אתר הארכיון מונגש לבעלי מוגבלות. הקבצים שבאתר מונגשים גם הם. במקרים מסוימים מצויים באתר שני קבצים לאותו פריט-מידע: האחד לא מונגש והאחר מונגש. הנגשת הקבצים שבאתר הינה על פי החוק – בקבצים שהועלו אליו אחרי חודש אוקטובר של שנת 2017.

 

ככל שבעל מוגבלות זקוק למידע ישן יותר שאינו מונגש, הוא מוזמן ליצור קשר עם הארכיון לשם קבלת סיוע.

אילוסטרציה - סמל ההנגשה
bottom of page