top of page

1956-1966

נובמבר 1956

חודש אחרי מבצע סיני, מגיעות 22 משפחות עולים ראשונות ממרוקו ומתמקמות בתחום שיפוטה של המועצה האזורית חבל יבנה.

ינואר 1957

עולות ארצה משפחות ממצרים והיישוב מונה 370 נפש.

יולי 1957

ממשלת ישראל מעניקה זיכיון על שטח של 40,000 דונם, לצורך הקמת עיר חדשה מדרום לת"א, שתיקרא אשדוד, כשמה התנ"כי של העיר הפלשתית.

1958

מופעלת לראשונה תחנת הכוח "אשכול א". מונח צינור לנפט גולמי מאשדוד לחיפה ומתחילה בנייתו של רובע א'. אגף השיכון הקים בו את מבני האסבסט שכונו "קליפורניות": 200 מבנים חד-קומתיים ו-60 דירות בבתים דו ותלת-קומתיים. מוקם המפעל הראשון באשדוד "מפעלי רוגוזין" לייצור רבדי צמיגים וחוטי ניילון לתעשיית הטקסטיל.

1959

ביישוב – 2,500 תושבים. תוכנית האב של האדריכלים פרלשטיין ודודאי מציעה צערכת עירונית מורכבת מרבעים-רבעים מיוחדת במערכת הדרכים ועקרונות התנועה שבה. התוכנית יועדה למאתיים וחמישים אלף תושבים על שטח של כארבעים אלף דונם. בחודש מאי 1959, חגיגת יום העצמאות הראשונה בעיר.

מאי 1959

חגיגת יום העצמאות הראשונה בעיר.

אוקטובר 1959

מתמנה המועצה המקומית הראשונה, בראשה עמד רוברט חיים – יליד מצרים – שכיהן בתפקידו זה עד הבחירות שהתקיימו בשנת 1963.

1960

ביישוב – 3,500 תושבים. משרד הפנים מאשר את תוכנית האב והמתאר: הפרדה מלאה בין איזורי המגורים לבין אזורי התעשייה והנמל; בניית העיר בשלבים; קשירה אל מערכת הכבישים והמסילות בישראל. ביום 14/5/60, חוברה אשדוד לרשת החשמל הארצית. נפתח קולנוע "דגון" ומוקם בית-הספר המקיף א'.

1961

ביישוב – 4,600 תושבים. ב-14/4/61 מוטל הסלע הראשון על החוף לנייתו של נמל אשדוד. ביום 31/7/61 מונחת אבן הפינה לנמל במעמד הנשיא יצחק בן-צבי ומתחילה בנייתו בפועל. מוקמת המועצה המקומית, שהייתה עד אז כפופה למועצה האזורית של יבנה. מתפרסם הגיליון הראשון של "רמזור אשדוד"; מוקם מפעל "יפו-מור" (במקור: יפו-סי) לעיבוד מוצרי פרי הדר; בחודש נובמבר של שנת 1961 מופעלת לראשונה מסילת הברזל שנסללה מצומת פלשת לנמל, להובלת האבנים לבנייתו.

פברואר 1963

נבחרים שני רבנים ראשיים לאשדוד. בסוף השנה נערכות בחירות ראשונות למועצה המקומית ולראשה נבחר אבנר גרעין.

אפריל 1963

בית משפט השלום הראשון נחנך באשדוד. בול דואר עם סמלה של אשדוד הונפק לציבור על ידי השירות הבולאי.

נובמבר 1963

מתחילה לקום בעיר תשתית תעשייתית ומוקמים מפעלים כמו יפו-מור, רבלון ובתי הזיקוק. באותה השנה, נבנית תחנת הכוח אשכול ב'. בתחילת החודש נחנך נמל אשדוד.

פברואר 1965

רשת "אורט" מחליטה להקים באשדוד בית ספר ימי.

bottom of page