top of page

1976-1986

ספטמבר 1979

הוקם בית הספר הפתוח הראשון בעיר – "צמח", שהשפיע על כל המסגרות החינוכיות.

יולי 1982

מוקמת המכללה הטכנולוגית ומונחת אבן פינה למוזיאון העירוני.

בחירות 1983

מר אריה אזולאי נבחר לראשות העיר.

אוגוסט 1985

נחנכת היחידה לאיכות הסביבה הראשונה מסוגה בארץ. חופי אשדוד צוינו לשבח על ידי משרדי הפנים והבריאות. אשדוד מאמצת את "גבעתי", החטיבה שהדפה את הפולש המצרי מאזור אשדוד והדרום במלחמת השחרור.

ינואר 1986

פרויקט "בנה ביתך" ברובע ט"ו יצא לדרך.

bottom of page