top of page
לוגו אתר אינטרנט.jpg
תמונות מאשדוד בשנת 1960, 1965 וכיום

ברוכים הבאים לארכיון העירוני לתולדות אשדוד

הארכיון לתולדות אשדוד מרכז חומר היסטורי חשוב ורב, מימיה הראשונים של העיר הצעירה דרך צמיחתה והתפתחותה המהירה, עד לימינו אלה. מטרתו היא לשרת עובדי ציבור, חוקרי אקדמיה, סטודנטים, תלמידי בתי ספר, עיתונאים, חוקרי גנאלוגיה, אדריכלים ואחרים.

הארכיון העירוני לתולדות אשדוד הינו ארכיון דיגיטלי ראשון מסוגו בנוף הישראלי. אל מול השיטה לפיה נאלצים מזמיני פרטי-מידע להגיע פיזית למשרדי ארכיונים על מנת לצפות ו/או לקבל רשומות למיניהן, השיטה כאן שונתה למעין חדר עיון דיגיטלי. בארכיון לתולדות אשדוד ניתן לאתר מידע מכל מחשב ומכל טלפון חכם – בקלות ובנוחות מרבית – ולקבלו בחוזר למחשב האישי או לטלפון הנייד.

  • Facebook
bottom of page