top of page

1996-2006

ינואר 1997

אוכלוסיית אשדוד חוצה את קו ה-150,000 נפש.

אוגוסט 1998

נחנכת המרינה החדשה באשדוד, שנבנתה על ידי חברת "המרינה הכחולה".

שנת 1999

נחנך המרכז הפדגוגי במתחם הקריה. מתחילים בבניית רובע י"ב. מוקמות התזמורות האנדלוסית והקאמרית אשדוד.

אפריל 2000

נחנכה קריית התרבות ובה תוכנן מכלול שלם של מוסדות ציבור, בהם גם מרכז אומנויות חדיש.

מאי 2001 

תחילתם של לימודי תואר אקדמיים באשדוד, בהכרת המועצה להשכלה גבוהה.

יוני 2002

תחילת בנייתו של היכל התרבות המפואר.

ספטמבר 2003

חנוכת מקיף י' – חטיבה דתית חדשה.

אוקטובר 2003

מתקיימת בעיר תחרות השחמט הבינלאומית הראשונה. בית הספר המקיף י' נחנך כחטיבה דתית חדשה.

אפריל 2004

נחנך מוזיאון מונארט החדש עם השקת תערוכה בינלאומית של אומנים מחו"ל, במעמד נשיאי גרמניה וישראל. 

מאי 2004

פרויקט חדר מיון קדמי ופרויקט הקמפוס האקדמי יוצאים לדרך. אשדוד ראשונה בין ערי ישראל במספר הזכאים לבגרות (70.6%)

אפריל 2005

לראשונה באשדוד, פסטיבל הסרטים הבינלאומי.

יולי 2005

נחנך "נמל היובל" על שם רפאל איתן, המכפיל את כושר התפעול של נמל אשדוד. אשדוד משתתפת במפעלי הספורט של המכבייה ה-17.

אוגוסט 2005

נחנך מתנ"ס חדש ברובע ט'. נחנך גשר לסקוב, בהמשך שדרות הרצל.

אוקטובר 2005

נחנך מתנ"ס מעל"ה ברובע ז'.

מאי 2006

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד זוכה בפרס ישראל על מפעל חיים.

bottom of page