top of page
לוגו אתר אינטרנט.jpg

אָנֶקְדּוֹטָה

סיפור מעשה שהיה – קצר ובעל עניין (האקדמיה ללשון)

האנקדוטה ממחישה היבט בתיאור מאורע היסטורי או באישיות ויש בה כדי להדגיש פרטים מהותיים ולהוסיף עניין בתיאור העובדות.

שלום וברוכים הבאים!

הארכיון העירוני לתולדות אשדוד פועל ליצירת הפאזל המתאר את סיפור התפתחותה ההיסטורי של אשדוד. מטרתו היא לשרת עובדי ציבור, חוקרי אקדמיה, סטודנטים, תלמידי בתי ספר, עיתונאים, חוקרי גנאלוגיה, אדריכלים וסתם סקרנים.

אתם מוזמנים לשלוח לנו אנקדוטה הזכורה לכם והקשורה לנושא הספציפי הבא:

ההצפה ברובע ו' בחורף 1993

הצפות בעיר אשדוד, רובע ב' וג', 1969.jpg
bottom of page