top of page

עזרה באיתור פרטי מידע

המתקשים בתפעול דיגיטלי שמבקשים לאתר פרטי מידע, מוזמנים ליצור קשר טלפוני עם עובדי הארכיון (יצירת קשר), לקבלת עזרה.

ייעשה מאמץ לסייע גם למתקשים באיתור מידע משום מגבלות שפה.

אילוסטרציה - מקש "סיוע" במקלדת המחשב
bottom of page